Over de ID Expertise Group

Wij helpen u identiteitsfraude te voorkomen

Wij helpen u identiteitsfraude te voorkomen

IDENTITEITSFRAUDE

Is degene die voor mij staat wel degene die hij zegt te zijn? Zijn mijn toegangsprocedures nog wel op orde? Zijn mijn baliemedewerkers nog wel weerbaar genoeg? Hoe herken ik een vals of origineel identiteitsdocument? Ben ik nog wel compliant? Is een ongewenst persoon onze organisatie binnengedrongen? Gaat mijn dienstbaarheid ten koste van de veiligheid?

De antwoorden op deze vragen zeggen iets over de weerbaarheid en veiligheid van uw organisatie. Identiteitsfraude doet niet alleen afbreuk aan uw investering in fysieke beveiligingsmaatregelen maar zorgt ook voor aanzienlijke imagoschade en kan zelfs boetes tot gevolg hebben!

De ID Expertise Group helpt organisaties bij het voorkomen van identiteitsfraude. Volgens het Plan, Do, Check, Act-principe brengen wij uw kwetsbaarheden en risico’s in kaart, helpen wij uw procedures op orde te maken, adviseren wij in een adequate documentcontrole en brengen wij de kennis van de betrokkenen weer op peil.