Paul Veldhuizen

SCOREN OP PRIVACY

SCOREN OP PRIVACY

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming óók van toepassing op voetbalverenigingen.

Omdat het besturen van een voetbalvereniging veelal vrijwilligerswerk is dat gericht is op het voetbal, ontbreekt vaak de tijd om ook nog aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Daarom ondersteunt de ID Expertise Group lokale voetbalverenigingen bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat mag u van ons verwachten?

Deskundigen van de ID Expertise Group zullen in samenspraak met de voorzitter of secretaris van de vereniging een inventarisatie houden.

Tijdens deze inventarisatie wordt vastgelegd welke rolverdeling, welke persoonsgegevens en met welk doel en op welke wijze persoonsgegevens worden beheerd, verwerkt, bewaard en vernietigd.

Na deze inventarisatie ontvangt u van ons schriftelijk een adviesrapport met (corrigerende) maatregelen om aan de AVG te voldoen.

Tevens ontvangt u van ons een informatiebeveiligingsbeleidsdocument dat u met uw leden kunt communiceren alsmede een informatiebeveiligingsreglement dat aan de statuten van de vereniging kan worden toegevoegd.

De kosten voor deze inventarisatie, adviesrapportage en twee beleidsdocumenten bedragen eenmalig € 500,- excl. BTW.

 

Heeft u interesse?

Mail dan naar info@idexpertise.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.