Missie & Visie

Missie & Visie van de ID Expertise Group

Missie & Visie van de ID Expertise Group

Missie:

De ID Expertise Group wenst een autoriteit te zijn bij het voorkomen van Identiteitsfraude. Hiertoe bieden wij producten en diensten om de weerbaarheid van medewerkers, en daarmee de veiligheid van een organisatie, te vergroten.

Visie:

DE ROL VAN DE CONTROLEUR 
Bij de identificatie van natuurlijke personen en bij de toegangscontrole van bedrijven wordt bij de controle van identiteitsdocumenten gebruik gemaakt van onder andere ID scanners en worden databases geraadpleegd. Aan dit geautomatiseerde proces kleven steeds vaker vragen als: Waar blijft de gescande data? Hoe weet ik of er geen kopie gescand is? Hoe voorkom ik look-a-like fraude? Hoewel ook hier geautomatiseerde oplossingen voor te vinden zijn, is de tendens dat de rol van de controleur, als fysiek persoon, weer zwaarder gaat wegen.

AANPASSEN BELEID
Organisaties dienen compliant te zijn aan de voor hen relevante Wet- en Regelgeving. Zijn mijn procedures nog wel op orde? Hoe kwetsbaar ben ik eigenlijk? Waar liggen mijn risico’s? Onderzoek en advies zijn nodig om het beleid aan de veranderende Wet- en Regelgeving aan te kunnen passen.