Assessments

Persoonlijk advies

(0180) 411 255

info@idexpertise.nl


Wij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Assessments ID Expertise Group

Alleen door periodiek te toetsen weet u waar u staat en creëert u een gelegenheid om te verbeteren.
‘Plan-Do-Check-Act’ is een continue proces waarbij onze Mystery Guests en Auditors u kunnen ondersteunen.
Realistisch, objectief en duidelijk gaan wij te werk.

Het resultaat? Heldere analyses die aanzetten tot het nemen van corrigerende maatregelen.

| Assessments Identiteitsfraude |

Ontdek meer